logo - Byzantion - Collegium musicae slavicae Praga
Česky English
  Přihlášení
  Kniha hostů
Vzhledem k nekontrolovatelnému počtu stálých přispěvatelů z oblasti finančních půjček a dalších lumpů, kterí nejsou schopni svým mozkem pochopit, že tato stránka není určena ani pro inzerci, ani pro jiná sdělení obchodního charakteru, rozhodl jsem se tuto sekci jednostranně (dočasně) uzavřít. Pokud máte chuť sboru cokoli sdělit, jste zpravidla naším fanouškem, který ví, jak nás kontaktovat jinak, případně najdete kontaktní údaje na našich programech z koncertů.
Fotogalerie - 2008
|    2024     |    2022     |    2016     |    2015     |    2014     |    2013     |    2012     |    2011     |    2010     |    2009     |   2008    |    2007     |    2006     |    2005     |    2004     |    2003     |    2002     |    1998     |    starší     |

Adventní koncert 11.12.2008 v Památníku Lidice u glorietu v rámci "Lidických zimních večerů"

Koncert 7.12.2008 v kostele sv. Marka v Žehušicích - soukromá akce, pouze pro pozvané

Adventní koncert 29.11.2008 v základní škole v Horním Maršově

Koncert 27.9.2008 v Mramorovém sálu zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Vystoupení 21.6.2008 v kapli sv. Romedia v zámeckém parku v Cholticích u Přelouče v rámci 5. ročníku festivalu chrámových a komorních sborů

Koncert 16.6.2008 v mincovně v muzeu v Novém Kníně - vzpomínkový koncert na naší dloholetou členku Jiřinku Nešutovou u příležitosti uložení jejích ostatků do hrobu

Mše svatá 25.5.2008 v kostele Navštívení Panny Marie v Běšinech v rámci festivalu duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald"

Koncert 24.5.2008 v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem v rámci festivalu duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald"

Koncert 23.5.2008 v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách v rámci festivalu duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald"

Koncert 5.5.2008 v kostele Nejsvětější Trojice v Praze ve Spálené ulici u příležitosti 4. výročí úmrtí PhDr. Olgy Dutkové

Koncert 30.3.2008 v kostele sv. Kříže v Nebovidech u Brna u příležitosti odkrytí restaurovaných fresek