logo - Byzantion - Collegium musicae slavicae Praga
Česky English
  Koncerty
2.12.2023 - 18:00

kostel Panny Marie Královny a svatého Gotharda, Mosonmagyaróvár


  Přihlášení
  Kniha hostů
Vzhledem k nekontrolovatelnému počtu stálých přispěvatelů z oblasti finančních půjček a dalších lumpů, kterí nejsou schopni svým mozkem pochopit, že tato stránka není určena ani pro inzerci, ani pro jiná sdělení obchodního charakteru, rozhodl jsem se tuto sekci jednostranně (dočasně) uzavřít. Pokud máte chuť sboru cokoli sdělit, jste zpravidla naším fanouškem, který ví, jak nás kontaktovat jinak, případně najdete kontaktní údaje na našich programech z koncertů.
O sboru

Komorní smíšený sbor Byzantion vznikl v roce 1957 pod názvem Collegium musicae slavicae Praga. Sbor založila PhDr. Olga Dutková, která se po studiích na pražské konzervatoři a Filozofické fakultě UK dlouhá léta věnovala slovansko-byzantské hudbě a působila zde jako dirigentka a umělecká vedoucí. Pod jejím vedením získal sbor různá ocenění při účinkování na koncertech, soutěžích a dobročinných akcích doma i v zahraničí (Francie, Belgie, Německo).

Svým repertoárem sbor navazuje na prastarou tradici, jejíž nejstarší kořeny sahají do období působení Cyrila a Metoděje, kteří přinesli ze své vlasti základní typy hudebních forem na území Velkomoravské říše. Zavedení slovanské liturgie logicky působilo na rozvoj slovanské hudby přejímající a rozvíjející byzantské tradice. Vlivy byzantské hudby spolu s křesťanstvím pronikly i do okolních oblastí, např. Arménie, kde vytvořily vlastní hudební tvary – taghy, šarakány.

Snahou sboru je pěstovat řecko-byzantskou a slovanskou hudbu východní Evropy a přední Asie a seznamovat veřejnost s touto hudební tradicí od nejstarších dob až po současnost, tj. s autory duchovní hudby křesťanského novověku, kteří jsou označováni jako reformátoři staroslovanských a byzantských zpěvů (D. S. Bortňanskij, M. Berezovskij, A. L. Vedel atd.). Soubor účinkuje na velikonočních a vánočních koncertech, na vzpomínkových benefičních koncertech, v pražských i mimopražských kostelích, koncertních síních a zámcích, i při příležitostech setkání národnostních spolků a konferencí. Účastní se též festivalů duchovní a chrámové hudby (pravidelně festivalu Šumava – Bayerischer Wald nebo Tibi Laus v Mostě). Sbor vystupuje většinou a capella, někdy s doprovodem houslí, flétny, příp. klavíru a violoncella. Je členem Unie českých pěveckých sborů.

Přestože se někdy potýkáme s nedostatkem věrohodných a dešifrovaných pramenů, snažíme se získat maximum z dostupných materiálů a tyto skladby uvádět na našich koncertech. Zájem sboru je rozšířen i na hudbu západní a střední Evropy; příkladem mohou být vánoční koledy (polské, lužicko-srbské, maďarské, švédské, laponské), vybrané slovanské národní písně (ukrajinské), a také některé skladby současných autorů (J. Snížková, O. Dutková). Poskytujeme též příležitost pro studenty sbormistrovství, kteří s námi připravují své absolventské koncerty.

Komorní sbor Byzantion je složen z hudebních amatérů, kteří mají nejrůznější povolání. V současné době zkoušíme v Základní škole U Vršovického nádraží v Praze 10 Vršovicích v pondělí od 17:15 do 19:00 hod. Přivítali bychom i nové členy, kteří mají podobný zájem a chuť provozovat tuto hudbu, obzvláště v mužské sekci – tenoru a basu.
Dirigentky a dirigenti sboru
PhDr. Olga Dutková 1957 - 1996
PhDr. Evžen Kindler 1970 - 1990
Mgr. Lenka Kašparová 1997 - 2000
Mgr. Nadija Petrenko 2000 - 2006
Mgr. Viktor Byček 2000 - 2006
Mgr. Androniki Athanasi 2002 - 2003
Mgr. Tereza Mlynaříková 2002 - 2005
Ing. Eva Komárková od 2006PhDr. O. Dutková vystudovala FF UK, věnovala se hudební etnografii, paleografii, studiu východních autorů - zejména duchovní hudby, pedagogické činnosti a v roce 1957 založila komorní sbor Byzantion, který vedla do roku 1998.

PhDr. E. Kindler absolvoval FF UK, studoval řecké ódy a arménskou duchovní hudbu, pro jejíž uvádění vytvořil později zvláštní pěveckou skupinu.

Mgr. N. Petrenko absolvovala na Vysoké hudební škole v Kyjevě obor sólový zpěv a sborové dirigování. Po ukončení studia působila jako sólistka v kyjevské Státní opeře a po roce 1990 v Národním divadle v Praze. Věnuje se též pedagogické činnosti.

Mgr. V. Byček vystudoval hudební fakultu Vysoké pedagogické školy v Kirovohradě. Uměleckou činnost začal ve Státním mužském sboru Ukrajiny, poté založil a vedl mužské vokální kvarteto Kolo. Je sólistou Pražského filharmonického sboru a hudebním pedagogem.

Dirigentky Mgr. L. Kašparová, Mgr. A. Athanasi a Mgr. T. Mlynaříková vystudovaly obor sbormistrovství PedF UK jako přípravu na své budoucí povolání. Při činnosti ve souboru Byzantion absolvovaly praktickou dirigentskou práci a sbor pro jejich závěrečnou část studia provedl absolventské koncerty.

Současná umělecká vedoucí a dirigentka sboru Ing. E. Komárková se při svém technickém povolání stala z osobního hudebního zájmu členkou sboru a po několikaletém pěveckém působení absolvovala dvouletou sbormistrovskou školu při PedF UK v Praze. Nadále vede sbor a rozšiřováním studované hudební literatury pozitivně ovlivňuje koncertní činnost sboru.