logo - Byzantion - Collegium musicae slavicae Praga
Česky English
  Přihlášení
  Kniha hostů
Vzhledem k nekontrolovatelnému počtu stálých přispěvatelů z oblasti finančních půjček a dalších lumpů, kterí nejsou schopni svým mozkem pochopit, že tato stránka není určena ani pro inzerci, ani pro jiná sdělení obchodního charakteru, rozhodl jsem se tuto sekci jednostranně (dočasně) uzavřít. Pokud máte chuť sboru cokoli sdělit, jste zpravidla naším fanouškem, který ví, jak nás kontaktovat jinak, případně najdete kontaktní údaje na našich programech z koncertů.
Výběr z repertoáru
Archangelskij, Alexandr Andrejevič (1846 - 1924)
 • Vnuši Bože
Berezovskij, Maxim Sozontovič (1745 - 1777)
 • Priidite, poklonim sa    Přehraj ukázku
 • V pamjať věčnuju budet pravednik
Bokšaj, J. (1874 - 1940)
 • Tebe pojem
Bortňanskij, Dmitrij Stěpanovič (1751 - 1825)
 • Budy imja hospodne    Přehraj ukázku
 • Mnohaja lita
 • Preludium
Čajkovskij, Petr Iljič (1840 - 1893)
 • Hymn v česť Kyrila i Metoda    Přehraj ukázku
Čmielev, Sergej
 • Slava v vyšnych Bogu
Dutková, Olga
 • Kant sv. Juriju
Dyleckij, Mykola
 • Dostojno
Hnatyšin, Andrij (1906 - 1995)
 • Bohorodyce Divo
Karolides z Karlsperka, Daniel
 • Žalm CXLVII
Košic, Oleksandr (1875 - 1944)
 • Da ispolnjaťsa
 • Jedynorodnyj syne
 • Otče náš
Koutník, Tomáš Norbert (1698 - 1775)
 • Pastorella
 • Regina coeli
Leontovič, Mykola (1877 - 1921)
 • Dostojno je
 • Dudaryk
 • Nad ričkoju berežkom
 • U carstvi tvojim
 • Za horodom kačky plyvuť
 • Ščedryk
 • Oj z za hory kamjanoji
 • Čerez pole širokoje
Lvovskij, Grigorij Fedorovič (1830 - 1894)
 • Nynie sily nebesnyja    Přehraj ukázku
Lysenko, Mykola Vitalijovič (1842 - 1912)
 • Molitva
Mandicevschi, Eusebie (1857 - 1929)
 • Tebe pojem
Maštoc, Mesrop (360 - 440)     Životopis
 • Kající šarakany    Přehraj ukázku
Michna, Václav Adam (1600 - 1676)     Životopis
 • Vánoční noc
 • Vánoční roztomilost
Rachmaninov, Sergej Vasiljevič (1873 - 1943)     Životopis

uský skladatel, klavírista a dirigent. Tento poslední z velkých romantiků, stoicky klidný muž, který pro Stravinského představoval ztělesnění ruské zádumčivosti, je považován za jednoho z největších klavíristů dvacátého století a jeho vlastní skladby se rovněž dočkaly velké obliby. Narodil se a své dětství prožil na velkostatku v blízkosti Novgorodu. Od rodičů se mu však dostalo pramálo podpory pro jeho mimořádný hudební talent. Jeho otec, vojenský důstojník, propadl alkoholu a hazardu, zadlužil se a jeho statek musel být v roce 1882 vydražen. Rodina se posléze přestěhovala do Sankt-Peterburgu, kde Sergej začal studovat konzervatoř. Byl vynikajícím studentem, avšak záhy ho postihly další otřesy. Jeho sestra zemřela při epidemii záškrtu a zanedlouho poté se jeho rodiče rozešly. Tehdy dvanáctiletý Sergej, velmi citlivý chlapec, na to zareagoval tak, že propadl u závěrečných zkoušek. Byl posléze poslán do Moskvy, aby zde studoval hru na klavír a kompozici na konzervatoři u Nikolaje Zvereva, jednoho z tehdejších předních ruských pedagogů. V roce 1892 ji absolvoval s excelentními výsledky. Začátek jeho skladatelské kariéry však nebyl šťastný. Jedno z jeho raných děl, první symfonie v d-moll, byla po své premiéře kritikou mizerně ohodnocena, Rachmaninov upadl do hluboké deprese a stáhl se do ústraní. Až hypnóza mu pomohla vrátit sebedůvěru, s jejíž pomocí dokončil roku 1900 druhý klavírní koncert v c-moll, jenž byl kritikou i obecenstvem nadšeně přijat. O rok později se oženil se svou sestřenicí a stal se otcem dvou dcer. V následujících letech byl Rachmaninov nejen velmi produktivním a úspěšným skladatelem, ale zabýval se často i dirigováním (v letech 1911–1914 řídil Moskevskou filharmonii). V roce 1909 poprvé navštívil USA a dostalo se mu vřelého přijetí. Významným přelomem jeho života byla bolševická revoluce v roce 1917, po níž s rodinou emigroval do Skandinávie. O rok později přicestoval do New Yorku, kde převážně žil až do konce svého života. Zatímco před rokem 1917 se věnoval téměř výlučně komponování a dirigování, nyní omezil na minimum svou skladatelskou činnost a zahájil kariéru klavírního virtuosa s použitím všech svých fenomenálních schopností. Koncertní aktivity a nahrávky ve spolupráci s tehdejší uměleckou špičkou mu přinesly ohromný věhlas. Po celý svůj život se však Rachmaninov považoval především za skladatele. Jeho pozdně romantickou, vysoce charakterní a poetickou hudbu plnou melancholie poznáme podle melodického stylu odvozeného od Chopina a Čajkovského, za jejichž pokračovatele je považován. Měl niterný smysl pro krásu a vytvářel nejúchvatnější efekty ze zdánlivě prostých hudebních nápadů v prchavých okamžicích utkvívajících dlouho v paměti. Je autorem především mnoha klavírních děl (kupříkladu preludia, sonáty, etudy, 4 koncerty, Rapsodie na Paganiniho téma), dále oper (Francesca da Rimini, Aleko), třech symfonií, kantát, symfonických básní (Ostrov mrtvých). Mnohými je však Rachmaninov ceněn daleko více coby klavírista. Proslavil se hlavně superiorní interpretací vlastních děl a do jeho repertoáru patřily dále skladby Chopina, Liszta, Bacha, Beethovena či Skrjabina. Vznešenost, nenucená elegance, nádherný čistý zpěvný zvuk, dokonalé ovládnutí techniky, nevšední smysl pro rytmus, výborné legato a hluboký vhled skladatele – to všechno jsou často zmiňované atributy, které dávají jeho hře punc jedinečnosti a nezapomenutelnosti.

 • Tichaja melodija
Snížková, Jitka (1924 - 1989)
 • Pascha velija
 • Staročeská koleda
 • Tropar sv. Volodymira    Přehraj ukázku
 • Znělka pro Byzantion    Přehraj ukázku
Stecenko, Kyrylo Grygorovič (1882 - 1922)
 • Blahoslovy    Přehraj ukázku
 • Tarasova nič
Vedel, Artemij Lukjanovič (1767 - 1806)
 • Hospodi spasi
 • Plotiju usnuv    Přehraj ukázku
Verbickij, M. (*1815)
 • Christos voskres
Vlach - Vrutický, Josef (1897 - 1977)
 • Blahosloven
 • Hospody uslyši
 • Jektenija
 
bulharská píseň
 • Chubava si moja goro
část Polielei
 • Chvalitě imja Gospodne    Přehraj ukázku
české koledy
 • Den přeslavný
 • Veselé vánoční hody
francouzská koleda
 • Noël Savoyard
Komenského kancionál
 • Modlitba za pokoru
laponská koleda
 • Kanteletan
latinský hymnus
 • A deste fideles
lužickosrbská koleda
 • Spěwajče džens wjesele
lužickosrbská píseň
 • Mjej ty dobru noc
modlitba
 • S nami Boh    Přehraj ukázku
polská koleda
 • Oj, maluški, maluški
řecká píseň z období asi 200 př.n.l - 100 n.l.
 • Seikilova píseň
Speciálník královéhradecký, rkp. kolem r. 1550
 • Náš milý svatý Václave
stará gruzínská píseň v původním jazyce
 • Šen char venachi
švédská koleda
 • Stilla, Stilla
ukrajinská ukolébavka
 • Spi Isuse
ukrajinské koledy
 • Diva syna porodyla
 • Na svjatyj večir
 • Po vsjomu svitu
Vánoční hymnus ze Sticheraria
 • Vánoční hymnus ze Sticheraria